Terapi Metoder

Der findes rigtig mange forskellige metoder til terapeutisk behandling. Jeg har forskellige metoder at trække på, så jeg altid kan tilpasse metoden til din problemstilling og ikke omvendt.

Jeg lægger vægt på, at du gennem samtale med mig får præsenteret og tilegnet dig konkrete redskaber, nye måder at forstå udfordringen på og nye handlemuligheder.

Det er altid din problemstilling og dit behov, der afgør valg af metode, og forløbet tilpasses dig.

Du kan regne med at jeg møder dig med tillid, åbenhed og gensidig respekt, og jeg holder dig i hånden et stykke af vejen til du er klædt på til at gå selv.

Jeg vægter højt, at mit arbejde har baggrund i solid videnskabelig viden og arbejder altid med evidensbaserede metoder. Det betyder, at jeg på grundlag af eksisterende forskning. På den måde sikrer jeg mig, at du som klient modtager den bedst mulige behandling.

Jeg arbejder ud fra følgende terapeutiske metoder, hvor disse findes relevant:

Primære teorier jeg bygger min behandling på:

- Systemisk
- Narrativ
- Kognitiv adfærdsterapi
- EFT (emotionel fokuseret terapi)
- Ego State
- Mindfulness
- Imargo

Hvad gør hypnoseterapi?

Hypnoseterapi er en seriøs og behagelig behandlingsform ved fysiske lidelser og psykiske problemstillinger. Hypnose kan bruges ved alle former for ønskede forandringsprocesser – lige fra at bearbejde tankemylder, angst, vrede, skyld og fjerne traumer.

Du er hele tiden tilstede og i en vågen tilstand, men i en meget dyb afslapning også kaldes trance. I trancen kan vi tale sammen og du kan til en hver tid afbryde trancen, og jeg kan ikke få dig til at sige eller gøre noget du ikke vil.

Hypnose terapi har den gode effekt hos mange fordi den nedsætter den kritiske sans under trancen, som gør at man hurtigere kan finde frem til problemets kerne. Det er i den tilstand din underbevidsthed er åben for positive forslag og forandring.

I hypnoseterapien kan klienten hjælpes til at ændre denne overbevisning du måtte have skabt omkring dig selv eller omverdenen, til en ny positiv og livgivende overbevisning. Traumatiske oplevelser og negative følelser blive bearbejdet og neutraliseret og på denne måde hjælpe dig til at genoprette balancen i dit system således at du får det godt.

Kropsterapi

Jeg tillader at kalde hypnose for kropsterapi og når jeg har sparret med mine kollegaer psykoterapeuter og psykologer har mange den samme opfattelse.

Kroppen husker og personligt har jeg oplevet at hypnoseterapi har en særligt healende og forløsende effekt på det traume som kroppen husker.

Ved hypnoseterapien afsættes en time til halvanden, og det viser sig at der skal færre sessioner til at løse udfordringen med hypnoseterapi.

De samme metoder implementeres ved hypnoseterapien som jeg bruger ved samtaleterapi
En Hypnoseterapisession kan sagtens foregå online.

Jeg bruger ofte både samtaleterapi og hypnoseterapi i mine forløb, fordi jeg synes begge terapiformer kan noget.

Jeg tilbyder gerne at du kan få en 20 minutters info session. Der kan du lære mig lidt at kende og se om det er noget for dig.

Leder du efter en tid?